Scandic Helsfyr Hotell skal utvides med ny fløy og 197 rom – i nabolaget til Ensjø

helsfyr hotell a helsfyr hotell b

Det er nå i juni sendt inn søknad om rammetillatelse for utvidelse av Scandic Helsfyr hotell. Ensjø aktuell informasjon har tidligere (i 2013) skrevet om reguleringsplanen som gjelder hotellet. Reguleringsplanen ble vedtatt i juni 2014.

Hotellet består i dag av 253 rom, selskapslokaler og møterom. Hotellet ble tilbygget med ny fløy i 2007 med hotellrom og møteroms-fasiliteter. I 2010 fikk hotellets opprinnelige del et påbygg i 2 etasjer med ytterligere hotellrom, samt en utvidelse av restauranten i 1.etasje.

I rammetillatelsen søkes det om å bygge et tilbygg/ny hotellfløy i 9.etasjer mot Innspurten. Den Nye fløyen innehar 178 hotellrom, konferansefasiliteter med møterom og underjordisk parkeringsanlegg. Det søkes også om et tilbygg/ èn-etasjes bygning mellom eksisterende hotell og den nye hotellfløyen

Det planlegges også en ombygging av deler av underetasjen i eksisterende hotellbygning. Auditoriet som i dag går over to etasjer (underetasje og 1.etasje) skal bygges om til møterom i to etasjer.

Det skal også gjøres en ombygging av deler av 1. etasje: eksisterende restaurant i 1.etasje utvides for å legge til rette for økt kapasitet (2 tilbygg på hver side). Nytt inngangsparti til hotellet etableres. Det vil også bli en ombygging av deler av 2. etasje i opprinnelig del fra møteromsareal til 19 nye hotellrom, samt et utvidet personalområde.

Dette betyr at Scandic Helsfyr Hotell etter nybygget og ombygninger vil få utvidet møteroms/konferanse kapasitet, med kapasitet på 450 hotellrom. Det fremkommer ikke noe informasjon om når utvidelsen vil skje, men behandlingsprosessen av byggeprosjektet har startet.

 

Les beskrivelsen som er sendt inn i saksinnsyn

Les saksfremstillingen som ble sendt til politisk behandling

Les om at Rica Helsfyr skiftet navn til Scandic Helsfyr hotell

Les tidligere sak om reguleringen av hotellet på Ensjø aktuell informasjon

 

Rica-Scandic-001 Rica-Scandic-003

situasjonsplan helsfyr hotell strømsveien 106 f