Rolf Hofmos gate mellom Ensjø og Kampen stenges for gjennomkjøring med bil!

Rolf Hofmos gate 005 Rolf Hofmos gate 002

Det har blitt satt opp skilt i Rolf Hofmos gate (på Ensjø siden) om at gaten stenges fra 30.juli. Det står ikke noe på skiltene om hvor lenge det skal være stengt eller hva som er årsaken.

Ensjø aktuell informasjon tok derfor en telefon til Bymiljøetaten som kunne forklare at det er planlagt og gitt tillatelse til gravearbeid i denne gata. Det skal graves kabelkulvert midt i Rolf Hofmos gate. Dette vil nok medføre at all parkering i anleggsperioden vil bli forbudt. Det ble opplyst at det vil legges til rette for kjøring til eiendommene på hver side av jernbaneundergangen, men ikke gjennomkjøring. Det vil være mulig for fotgjengere å gå hele strekningen.

Arbeidet skal starte opp 30.juli og skal være slutt 16.august.

Sånn, da vet du det!

Rolf Hofmos gate 008 Rolf Hofmos gate 017

Rolf Hofmos gate 015