OBOS kjøper seg inn i boligprosjekt med 700 boliger i nabolaget til Hasle og Ensjø

økernveien 115 001 Økernveien 115

Eiendomsspar har siden oktober 2016 vært i gang med å omregulere Økernveien 115 fra industri til bolig og noe næring. Økernveien 115 huser i dag Bilia Økern. Av dokumentene i forbindelse med det avtalte oppstartsmøtet 6. januar 2017, fremgår det at Eiendomsspar ønsker å bygge 62.000 kvadratmeter på tomten. Dette skal i hovedsak være boliger.

Den siste uken (2.november) har det blitt klart at Obos har kjøpt seg inn i dette prosjektet. OBOS og Eiendomsspar eier dermed 50 prosent hver av den eiendommen på ca 25 mål ved Hasle T-banestasjon. Helt nøyaktig ligger eiendommen mellom til Økernveien, Dronning Margretes vei, Haslevangen samt T-banelinja.

Det planlegges inntil 700 boliger, butikker og andre servicefunksjoner på eiendommen. Det var oppstart i oktober 2016 og det var oppstartsmøte 6. januar 2017. Et planforslag skal i følge oversikten kunne foreligge rundt 1.mai 2018 og en mulig sak til offentlig høring vil ikke foreligge før over sommeren i 2018.

Obos sitt kjøp av 50 prosent er et strategisk grep for å sikre seg nok utviklings eiendommer for fremtiden. Det kan også være et grep for å sikre seg kontroll over utviklingen i den fremtidige Hovinbyen. Obos har tidligere varslet at de skal bygge 3000 boliger på Ulven noe som er rett på andre siden av ring 3 om man sammenligner med Økernveien 115. Obos har tidligere i 2017 kjøpt opp 2 næringseiendommer på Ensjø.

Les NTB info om Obos

Les tidligere sak om stor aktivitet rundt Hasle T-banestasjon

Les om at Obos i 2017 har kjøpt 2 eiendommer på Ensjø

Les plan og bygningsetatens område og prosessavklarings dokument fra desember 2016

 

ø115 ø115a