Obos fremskynder byggetrinn 2 av Boligprosjektene Verkshagen og Stålverkskroken på Ensjø.

Felt c10 og d10 ny  Felt c10 og d10 gammel

Byggetrinn 1 av Obos sine boligprosjekter Verkshagen og Stålverkskroken på Ensjø er startet opp og er under bygging. Disse prosjektene ligger nær de gamle stålverkshallene på Ensjø og det har tidligere vært planlagt at byggetrinn 2 av boligprosjektene først skulle bygges når hallene er revet.

Nå har det imidlertid kommet frem informasjon om at Kolberg som eier hallene har inngått en ny utleieavtale som gjelder for minst 10 år. Det har i dokumentasjonen aldri vært antydet/dato satt når de resterende hallene skal rives. Nå mener imidlertid Obos at et tidsperspektiv på 10 år skaper problemer for Obos og beboere i byggetrinn 1. De vil ikke vente i 10 år med å oppføre del 2 av sine boligprosjekter. Derfor ønsker Obos å endre på reguleringsplanen for å kunne fremskynde oppføringen av byggetrinn 2.

Obos har gjort henvendelse til Plan og bygningsetaten og det har vært avholdt møter om dette. Referatene mer enn antyder at PBE ikke ønsker ny runde med offentlig ettersyn og aksepterer de dispensasjoner som Obos ønsker. PBE ønsket heller ikke sist runde når man økte høydene med over 2 meter å ta ny runde med offentlig ettersyn.

Endringen går ut på å trekke del 2 av boligprosjektene lengre vekk fra hallene slik at man får nødvendig 8 meter avstand og kan anlegge midlertidig vei mellom bygningen og hallen. Avstanden mellom byggetrinn 1 og 2 blir ikke mindre. Bygget blir dermed smalere men lengden på byggetrinn 2 blir lengre. De blir dermed ikke så firkantet som man tidligere har sett på tegninger. Dette får lite betydning for de fleste på Ensjø, men kanskje de som har kjøpt bolig i byggetrinn 1 og som ikke hadde planlagt/forventet at byggetrinn 2 kommer foran vinduene og skygger for utsikten, ikke blir like fornøyd.

Det blir også slik at høyden på prosjektet øker med over 2 meter på samme måte som på byggetrinn 1.

Obos har tidligere oppgitt at det skal bygges ca 40 leiligheter i trinn 2, men i dokumentene som nå er sendt inn så bruker man tallet 52 leiligheter som gir en økning på 12.

Så gjenstår det å se om noen vil kjøpe bolig i et prosjekt der man fra balkongen ser rett inn i en murvegg 8 meter unna, en murvegg som kan bli der i mange år.

Les referatet fra forhåndskonferansen

Les tidligere sak om opp i høyden ikke ned i bakken

Veidekke bygger for Obos

Obos har fått rammetillatelse til feltene C10 og D10

felt c 10 og d 10 kart  felt c 10 og d 10 kart a

Verkshagen 002Verkshagen 004Verkshagen 012Verkshagen 013