OBOS forsøker på ny runde med boliger ved Sotahjørnet på Vålerenga i nabolaget til Ensjø

sotahjornet-2  sotahjornet-1

OBOS Forretningsbygg AS ønsker pånytt å omregulere Etterstadgata 2-6, på Vålerenga fra forretning, kontor og offentlig bygning (barnehage) til boliger, infrastruktur og tjenesteyting. De vil oppføre en boligblokk i 8 etasjer med rundt 75 leiligheter totalt. Lengst nord mot Strømsveien foreslås deler av arealet som friområde. Forslaget innebærer å rive deler av eksisterende bebyggelse.

Tidligere sak fra Obos om å regulere denne eiendommen pågikk over lang tid. Den ble vel startet opp i 2000 med mye fram og tilbake, men ble endelig avsluttet i 2015.

Nå er det ny runde med muligheter til å komme med innspill. Saken denne gangen startet i 2015 og hadde fremdrift til desember 2015, så ble det stille helt fram til Plan og bygningsetaten ville avslutte saken i august i år. Da våknet Obos og arkitekten. Nå har det kommet en ny plankunngjøring og det er høringstid fra 3. til 25. november i år.

Les plankunngjøringen

Les prosess og områdeavklaringen fra juni 2015

Les tidligere sak om denne eiendommen