Nytt høyhus på Ensjø kommer på offentlig høring snart!

Ensjøveien 16 til 22 mars 2017 skisse a  Ensjøveien 16 til 22 mars 2017 skisse

Slik Ensjø aktuell informasjon skrev i oktober 2016 så kommer nå prosjektet som planlegges på eiendommen Ensjøveien 18-22 snart på offentlig høring. Der planlegges det nok et høyhus som bryter med høyhus vedtaket i Oslo og planprogrammet for Ensjø. Estatenyheter skrev om prosjektet sist uke.

Reguleringsprosess har pågått på eiendommen siden 2008 og brødrene Jensen har tidligere møtt betydelig utfordringer og valgte å avslutte sitt opprinnelige prosjekt. Etter at man fikk inn noen nye eiere i deler av prosjektet, så startet man på nytt i 2015 og det ble igangsatt en ny prosess med et nytt forslag for disponering av tomten

For den nye bebyggelsen ønsker utviklerne 20.500 kvadratmeter over terreng og 9.000 kvadratmeter under terreng. Dette inkluderer et antatt antall boliger på 230 enheter fordelt på 80 små (mindre enn 50 kvm), 70 middels og 80 store leiligheter (større enn 80 kvm). I tillegg kommer 135 parkeringsplasser og 500 plasser for sykkelparkering.

Utbyggerne forsøker å omdefinere hvordan Ensjøplanen skal tolkes ved å si at de overordnede planene for Ensjø er at Ensjøveien og Gladengveien skal markeres som ryggraden i utbyggingen og hvor bebyggelse med den høyeste utnyttelsen bør legges. Med dette som bakteppe legger utbyggerne opp til en bebyggelse med varierende antall etasjer, fra 6 til 11 etasjer, samt et høyere volum i 18 etasjer mot Ensjøveien.

I virkeligheten er Ensjøplanen bygd opp i 3 deler der tyngdepunktet er området med høyest utnyttelse og det er området ved T-banestasjonen (der Skanska har startet bygging). Det neste nivået er kjerneområdet (der dette prosjektet ligger) og det siste er Randsonen som ligger rundt i ytterkanten av Ensjøområdet.

I Ensjøplanen beskrives kjerneområdet der dette prosjektet ligges slik. I kjerneområdet langs Ensjøveien og deler av Gladengveien foreslås det en relativ høy utnyttelse. TU=150 – 200 %. I kjerneområdet hvor det legges opp til en tett bebyggelse/kvartalsstruktur, kan bebyggelsen oppføres i 5-7 etasjer.

Så det å tillate høyder over 7 etasjer her er ikke ønskelig og ikke i tråd med planen for området. Men som vanlig så kliner utbyggere til med høyder. Dette prosjektet er et klart brudd på Ensjøplanen.

Dette prosjektet skal etter planen ut på høring rundt 1.juni 2017, men det er bare å starte å sende inn kommentarer til Plan og bygningsetaten og følge disse opp når saken kommer på høring.

Plan og bygningsetaten har i flere dokumenter varslet at det er for høyt og at det må reduseres, men så spørs det om det rød/grønne byrådet kommer med politiske signaler og instruksjoner, slik som det blå byrådet gjorde når man regulerte inn to høyhus på Tyngdepunktet.

Men det eneste naboer, borettslag, sameier og andre som er opptatt av dette i nabolaget kan gjøre nå er å sende inn innspill og kommenterer på dette prosjektet.

 

Les sak på Estatenyheter

Se skisseprosjekt av dette prosjektet

Les tidligere sak om dette

Les sak om 10 etasjers tårn i østreparkdrag