Nå monteres bomstasjonene på Ensjø området og fra 1.juni blir det betaling

 

Da er monteringen av de nye bomstasjonene kommet til Ensjø området. Det er i disse dager montert en i Økernveien (mellom Ensjøveien og Hovinveien) det er gjort klart for montering av en i Ensjøveien (mellom fotgjengerfeltet ved turvei D2 og brua på Gjøvikbanen. Litt lengre unna så er det gjort forberedelser for å montere en i Østensjøveien (ved kirkegården og gravsteinsbedriften)

Det er ikke unaturlig at man kan bli ganske irritert på disse bommene, men i Oslo har det vært bommer i mange år så irritasjonen blir ikke så veldig stor som andre steder der man får bompenger for første gang. Det som er forskjellen fra tidligere og fra 1.juni, er at vi som bor innenfor den opprinnelige bomringen nå må betale for å kjøre bil rundt i byen. Det betyr at flere blir med i spleiselaget for å betale for de store vei- og kollektivtiltakene i Oslopakke 3.

Det blir lavere pris per passering enn i dag, men det blir flere passeringer per biltur igjennom at det blir toveisbetaling. Det blir rushtidsavgift og miljødifferensierte takster i alle tre bomringer. Det nye er at Elbiler nå begynner å betale i bomringen.

Men rabatten økes fra 10 til 20 % for kjøretøy under 3.500 kg og det blir innført en timesregel som gjør at du kun betaler for én bompassering i timen i området Indre ring og Oslo ringen, og én bompassering i timen i Bygrensen.

Dette koster det i den nye indre ringen. (for andre priser sjekk lenke nederst i saken)

Indre ring
Toveis betaling Bensin/ ladbar hybrid Diesel Elbil
Utenom rush 17 kr 19 kr 4 kr
I rushtiden 21 kr 23 kr 8 kr

 

Det jeg ikke helt skjønner er at politikerne vil seg selv så vondt at de åpner for betaling rett før kommunevalgkampen starter. Men for de personene som blir veldig irriterte og truer med å bytte parti, eller vil la være å stemme eller å gå til det skrittet å stemme på et protestparti, så vil jeg si besinn deg.

Det hjelper ikke å stoppe dette nå, for dette er en stor avtale som er inngått på tvers av de fleste partier og i et samarbeid mellom Oslo og Akershus i forståelse med Staten/Stortinget. Det heter Oslo pakke 3 som også er en del av en helhetlig utbygging av kollektivtrafikk, veier og andre trafikk tiltak.

Ensjø aktuell informasjon skrev om dette med bomring i 2017, da dette var til behandling i bydelene og lokalpolitikerne fikk komme med sine innspill. Se lenke til saken nederst.

Jeg liker heller ikke disse bommene, men jeg mener at eldre, skole, barnehager, kollektivtrafikk, veier, idrett og boliger er viktigere politiske områder som trumfer irritasjonen ved betalingen i disse bommene. Det er viktigere å velge parti for noe som er viktig for deg og din familie enn å velge å stemme på noen som tror at de kan gjøre noe med disse bommene, for det kan de ikke!

Å kaste bort stemmen sin på et «protestparti» som du ikke aner hvordan vil stemme i andre viktige politiske saker de neste 4 årene er en større sjanse å ta. Er du veldig irritert så kan du jo stemme blankt.

En annen side som vi også må ta med i betraktningen er at det blir færre biler og det kan bedre trafikksikkerheten i området og dette med redusert biltrafikk kan på sikt bedre lufta vi puster i daglig.

Men jeg kommer nok uansett til å sende noen irriterende tanker mot de som har besluttet dette, når jeg må kjøre igjennom disse bomstasjonene i juni!

Les mer om priser og bommer på denne siden

Les tidligere sak på Ensjø Aktuell informasjon