Hvordan ønsker vi at Ensjø skal bli i fremtiden? – IKKE slik eller?

Tyngdepunktet ensjøveien 7    Tyngdepunktet ensjøveien 34  Tyngdepunktet Kampenparken

Når man jobber seg igjennom den omfattende dokumentasjonen som er laget i forbindelse med utbyggingen av Tyngdepunktet på Ensjø så dukker det opp nye ting som man ikke har rukket å ta en titt på.

En slik sak er noe som heter fjernvirkningsstudien. Jeg tror ikke jeg skal skrive mye om innholdet annet enn å legge ut et utvalg av bildene som er laget for å illustrere utbyggingen.

Bildene jeg har valgt ut er de som jeg som beboer på Ensjø og Kampen vil oppleve i det daglige når utbyggingen eventuelt er gjennomført. Bildene viser utbyggernes alternativ 1 og hentet fra fjernvirkningsstudien.

Det må presiseres at det i felt S1 hvor det er forslått massive høyder på 17 og 9 etasjer i alternativ 1 også har et nytt alternativ fra PBE med høyder på 12 og 8 etasjer i alternativ 5. Men selv dette blir ganske drøyt!

Det må også presiseres på samme måte at det i felt K1 hvor det er forslått massive høyder på 14 etasjer (59 meter høyt) i alternativ 1 også har et nytt alternativ fra PBE med høyder på 10 etasjer (42 meter høyt) i alternativ 5.

Bildene over er tatt ved Ensjøveien 7, Ensjøveien 34 og Kampenpark. Bildene under er tatt ved Kampenskole, Telemarkssvingen og Ensjøveien 22

Hvis du reagerer på dette så vil jeg oppfordrer deg til å sende inn høringsuttalelse der man blant annet påpeker at høydene i dette prosjektet er helt gale! Plan og bygningsetaten bad på informasjonsmøtet 2.desember om Ensjø, også om å få tilbakemeldinger:

SKRIFTLIGE UTTALELSER ER VIKTIGE:

DET ER AVGJØRENDE AT MENINGER OG INNSPILL KOMMER INN NÅ.

PBE SKAL FREMSTILLE OG FORMIDLE UTTALELSENE TIL BEHANDLING I BYSTYRET

Innspill og kommentarer sender du til Plan og bygningsetaten per post eller per e-post. Merk posten/e-posten “Ensjø – Tyngdepunktet” og saksnummer 200507086. Post sendes til: Plan- og bygningsetaten, postboks 364 Sentrum, 0102 Oslo. Trykk på e-postlenken for å sende til postmottak@pbe.oslo.kommune.no

Husk fristen 23.12.2013.

 

Les mer om hvordan du sender inn høringssvar:

På plan og bygningsetatens sin side

Ensjø aktuell Informasjon sin side om møtet 2.desember

Ensjø Aktuell Informasjon om høringen

Se hele fjernvirkningsstudien:

Tyngdepunktet Kampenskole   Tyngdepunktet fra Telemarkssvingen  Tyngdepunktet ensjøveien