Helsfyr T-banestasjon stenges delvis utenom rushtid fra 30. april – I nabolaget til Ensjø

Helsfyr tbanestasjon inngang+øst

Oslo Sporveier skriver på Twitter 27.april at Helsfyr T-banestasjon delvis vil berøres av stengte plattformer fra 30.april. «Fra mandag 30 april og i ca. 4 uker vil atkomsten til Fyrstikktorget fra plattform retning sentrum stenges utenom rushtid pga. arbeid. Etter de fire ukene vil det være stengt for plattform fra sentrum i en periode.»

På nettsidene sine skriver Oslo Sporveier at «Helsfyr T-banestasjon oppgraderes med universell utforming, nytt interiør, kunst, belysning og skilt. Helsfyr T-banestasjon er en underjordisk stasjon med om lag 20 000 på- og avstigninger daglig. Helsfyr er et viktig knutepunkt for kollektivtrafikken med fire av T-banens fem linjer innom stasjonen, og tilknytning til bussterminal med både bybusser og regionale busser.

Stasjonen, som har vært i drift siden 1966, har behov for oppgradering og fornyelse. I 1994 ble det etablert en ny vestre adkomst og rampene i østre adkomst ble utbedret.  Nå skal stasjonen oppgraderes, primært innenfor temaene universell utforming, interiører og kunst, belysning og skilt samt noe teknisk. Kostnadsrammen på prosjektet er på cirka 50 millioner kroner.»

Det var byggestart i påsken 2018 og prosjektet skal sluttføres høsten 2018

Nå medfører prosjektet litt utfordringer for de som bruker stasjonen, men kun i noen uker!

Les om oppgraderingen her

Dette er Twitter meldingen som forteller om stengningen!

Oslo sporveier Helsfyr svar