Har du lopper? Bor du i nærområdet til Hasle og Ensjø så kan du levere / få hentet lopper 14. september!

loppehente dagen 14 september  loppehente dagen 14 september

Ensjø aktuell informasjon har flere ganger skrevet om Hasle skoles musikkorps sine loppemarkeder og nå forberedes det neste store loppemarkedet som blir 16 og 17.september. Men for at det skal bli loppemarked så trenger man gode og bra lopper!

Derfor arrangeres «Den Store Loppehentedagen» den 14. september. For publikum i korpsets nærområde vil vi hente lopper som er satt utenfor boligene på Den Store Loppehentedagen torsdag 14. september mellom kl. 18 og 21. Loppene settes i oppkjørsel eller på fortau slik at de er godt synlige fra kjørbar adkomst. OBS! Se kart over henteområdet og mer informasjon på nettsiden til Hasle skoles musikkorps.

Bor du ikke i nærområdet men kan levere selv, så har man Loppemottak i Vallhall Arena torsdag 14. og fredag 15. september kl. 18-21. Merk at man for tiden må kjøre til Vallhall fra Dronning Margretesvei (Fra Økern/Ulven).

Husk at man ønsker ting og tang som holder en kvalitet som gjør at noen andre vil kjøpe tingen.

Loppemarkedet er den viktigste inntektskilden for Hasle Skole Musikkorps. Skolekorpset tilbyr musikkundervisning, samspill og et godt sosialt miljø for ca. 120 barn og unge og hoveddelen av inntektene går til å dekke utgifter til musikkundervisning og instrumenter.

 

Les mer på nettsiden til korpset!

Les tidligere sak om vår loppemarkedet til korpset!