Gangbroen over Ensjø T-banestasjon blir stengt fra 12.mars til desember 2018

bro ensjø tbane b bro ensjø t bane 017

Ensjø aktuell informasjon har ved flere anledninger skrevet om at gangbroen over t-banesporene skal rives og bygges opp på nytt. Nå har kommunen offentliggjort planen for anleggsperioden.

På kommunens nettsider står følgende å lese «12. mars: Arbeidet starter, med inngjerding av anleggsområder, graving for rampe på sørsiden (Kampen) og graving på nordsiden. Dagens gangbru stenges.

Påsken (24. mars-2. april): T-banen vil være stengt i hele påsken på grunn av omfattende arbeider i og langs t-banen. Sporveien skal masseutskifte underbygningen til sporene, legge inn nye veksler, sviller og spor samt skifte ut det jernbanetekniske. Bymiljøetaten skal rive den gamle gangbrua og gjøre grunnarbeider for ny bru i samme område.  Anleggsarbeidet vil pågå tilnærmet døgnkontinuerlig, og det må påregnes noe støy og anleggstrafikk.

April til desember: Bygging av ny bru med ramper og annet arbeid for ferdigstilling.

Fra oppstart 12. mars til den nye brua står ferdig i desember 2018 vil det i utgangspunktet ikke være mulig å benytte brua. Vi tilstreber likevel å åpne en smal passasje på den nye brua i oktober.»

Videre kan man lese at «arbeidet medfører anleggstrafikk på begge sider av brua, samt i Rolf Hofmoes gate og krysset Ensjøveien/Gladengveien. Alternativ trasé blir Rolf Hofmoes gate øst for stasjonen og Bøgata i vest. Alternative traséer skiltes. Ensjø t-banestasjon med innganger vil være åpen i anleggsperioden, unntatt i påsken. Det kan bli nødvendig å stenge inngangen på sørvestre side (utgående side av stasjon sett fra Oslo sentrum) i perioder.»

Arbeidet kan føre til noen utfordringer for brukere og beboere i området. Dette første er at alle som benytter broen som kryssningspunkt for å komme til eller fra Ensjø/Kampen må belage seg på å benytte Rolf Hofmos gate i stedet for Skedsmogata. Det andre er om Skanska fortsetter å stenge T-bane utgangene mot Rolf Hofmos gate, så kan det i perioder bli vanskelig å komme av og på t-baner som går ut av byen.

Se kommunens nettside

Les om prisen på arbeidet

bro ensjø t bane 002