Ferd kommer Plan og bygningsetaten i møte ved å endre boligprosjektet i Ensjøveien 3 til 5

 

I et dokument som er blitt offentlig i starten på januar 2019, men som er datert 6.november 2018 kommer det tydelig fram at utbygger ønsker å få til et omforent forslag med Plan og bygningsetaten. Til den offentlige høringen var det to alternativer, men det ser ut som utbygger ønsker å bli enige med PBE om et omforent forslag. Det er det som man ønsker skal sende ut på begrenset høring.

Det står i dokumentet «Vi viser til samtaler i forrige uke og har som nevnt gjennomgått revidert forslag fra PBE. Parallelt med dette har vi hatt intern prosess. Vi ønsker et møte for å vurdere muligheten for å revidere vårt forslag slik at det utarbeides et omforent forslag til begrenset høring. Vi har gjennomgått vårt prosjekt og har revidert dette slik at forslagene kan sammenlignes med entydig.»

Det har vært mye fram og tilbake rundt dette prosjektet og Ensjø aktuell informasjon skrev sist om prosjektet i mai 2018. (se lenke under denne saken). Den gangen var det snakk om å sende prosjektet til politisk behandling i september 2018, men nå er datoen for oversendelse til rådhuset satt til 4.april 2019

I det dokumentet som er lagt ut ser det ut til at prosjektet nå får 5 etasjer med inntrukket 6 etasje. Og det er en betydelige endring fra det opprinnelige utgangspunkt som hadde høyder oppe i 10 etasjer.

Les dokumentet som her beskrives

Les sak om Ensjøveien 3 til 5 fra mai 2018

Les tidligere saker om dette prosjektet