Ferd Eiendom har solgt Ensjøveien 23b på Ensjø – Kan bli boliger!

screen-shot-2017-06-07-at-23-04-30-692x498

Estate nyheter skriver at Lerka Eiendom har kjøpt Ensjøveien 23 B av Ferd Eiendom. Ensjøveien 23B ligger rett ved Ensjø T-banestasjon, et område som Oslo kommune har definert som svært interessant for fortetting. Eiendommen kan dermed ha potensial for boligutvikling, med høy utnyttelsesgrad. Partene oppgir ikke noe pris på transaksjonen, men Estate nyheter spekulerer i en pris på rundt 100 millioner kroner.

Lerka Eiendom er et selskap som har spesialisert seg på å kjøpe opp eiendom og starte opp reguleringsprosesser for å transformere eiendommer og øke verdien før man selger den videre til noen som kan utvikle den videre.

Eksempelvis så var Lerka eiendom inne og kjøpte opp eiendommen Malerhaugveien 28 og kjørte prosessen med omregulering fra næring til bolig, før man solgte hele prosjektet videre til Neptun Properties som nå er i sluttfasen med reguleringen der det skal bygges boliger på eiendommen.

Det er derfor stor grunn til å tro at Eiendommen som ligger i krysset Ensjøveien/Rolf hofmos gate på Ensjø vil bli gjenstand for snarlig omregulering. Det er også grunn til å tro at man vil forsøke seg med ekstrem høy utnyttelse på denne eiendommen siden den ligger rett ved siden av der Skanska oppfører et høyhus (Ensjø T-bane) og Brødrene Jensen (Ensjøveien 16-22) på andre siden av gaten jobber med prosjekt som også inkluderer høyhus.

Området ligger i midlertid i det som defineres som randsonen sonen og dermed vil eventuelt kommende boligprosjekt forholde seg til dette.  Planprogrammet for Ensjø omtaler at det i randsonen skal være en lavere utnyttelse som tar hensyn til eksisterende tilstøtende områder. Totalutnyttelsen kan være en TU på 120 til 150 % I randsonen legges det opp til en bymessig bebyggelse som skal bidra til å knytte området sammen med omkringliggende boligområder. Bebyggelsen kan oppføres i 4-5 etasjer, inntil 7 etasjer dersom plassering tilsier at markering og utforming tilfører stedet positive arkitektoniske kvaliteter. En forutsetning er at tilfredsstillende bokvalitet oppnås. Det står videre i programmet at det er netto byggetomt som legges til grunn for utnyttelsen.

Vi kommer nok tilbake til denne saken!

 

Les saken på Estate nyheter

Les på Lerka eiendom sine nettsider

Bilde er hentet fra saken på Estate Nyheter