Ensjø er starten på Hovinbyen og det kan gi Ensjø store muligheter.

Hovinbyen  Hovinbyen forslag 008

Jeg som skriver Ensjø Aktuell informasjon har fulgt med på hva som skjer og skrives om Hovinbyen. Denne nye «byen» skal bestå av områdene Bryn, Breivoll, Økern og Valle Hovin, Ensjø og Hasle, disse områdene skal smelte sammen og bli til Hovinbyen. Her ser kommunen for seg at 100.000 mennesker kan få plass i 2030.

Siden jeg stort sett engasjerer meg og skriver om Ensjø, så skal jeg gjøre et lite unntak denne gangen. I dag var jeg og kikket på utstillingen om Hovinbyen. Hovinbyen er et forsøk på å lage en overordnet visjon for et kjempestort område samtidig som man planlegger og jobber med lokalplaner og reguleringer.

I Hovinbyen er det mye industri der det ikke bor folk. En av de store utfordringene blir å få med vanlige borgere til å mene noe om dette området. Dette må ikke bare bli et sted der politikere, arkitekter, byplanleggere og investorer skal bestemme og beslutte med egne ideer og eksperimentelle utfordringer. Det må inn noen som kan realitets orientere disse menneskene. Vanlige folk må derfor med og første mulighet er nå.

Det er fremmet 21 studier som nå er utstilt. De er ganske visjonære og høyt svevende, men mange av dem treffer ganske godt med ting og forslag. Det blir alt for mye å ta alle sider ved Hovinbyen nå, men en ting jeg skal nevne er nye grønne områder.

En konkret plan som bør vurderes er å legge lokk over ring 3 utenfor Valle Hovin (mellom Ulvensplitten og E6 Strømsveien) for å lage et stort grønt areal som kan benyttes til organisert og uorganisert rekreasjon.

Dette må gjøres slik at byrådets og bystyrets vedtak om å fylle opp fri områdene på Valle Hovin området med næring, boliger og idrett kan kompenserer med nye friarealer til folket.

Her kan man ta seg råd til å lage en park på størrelse med Frognerparken. Dette området heter i dag Valle Hovin, ring 3, Ulvenveien 109 og inneholder en gigantisk trafostasjon som kan bli en stor park.

Flere av konseptene som har blitt utstilt peker i den retningen og har gode forslag på hvordan en gigantisk park i dette området kan se ut.

Osloby har omtalt utstillingen

Hovinbyen forslag 002  Hovinbyen forslag 003

Hovinbyen forslag 007  Hovinbyen forslag 006