Ensjø aktuell informasjon har i mange år skrevet om parkene og parkdragene på Ensjø – slik ser de ut i dag.

 

På søndag 24.mars skrev jeg en sak om at 9 sameier/borettslag med tilsammen 1000 leiligheter har fått nok og krever handling fra politikerne. Slik at løftene om det grønne Ensjø kan innfris.

Ensjø Aktuell informasjon har fulgt utviklingen i området og allerede i 2009 hadde jeg saker om parkdragene som skulle utvikles på Ensjøområdet. Det man med all tydelighet kan slå fast er at Ensjø har utviklet seg mye fra 2009 til 2019. Det er bygget mange nye boliger. Veiene er blitt bedre og vi har fått ny T-banestasjon. Hovinbekken har kommet opp i dagen og bidrar positivt til livskvalitet og trivsel. Det har derimot skjedd lite med parkdragene.

Det er ikke sikkert at du som leser har den fulle og hele oversikten på Ensjø og hva/hvor vi snakker om, så i lenker under denne saken kan du lese de tidligere sakene om Østre og Vestre parkdrag. Du kan også se bilder fra den gangen.

Det er fra kommunen side også laget et digitalt verktøy der du kan se mer av utviklingen på Ensjø overtid og litt inn i fremtiden. Sjekk ut Ensjø 3D web.

Nederst i denne saken kan du se 3 filmsnuter som viser hvordan parkdragene fremstår i mars 2019.

Her finner du Ensjø 3D web

Les om østre parkdrag sak fra 2009

Se bilder av Østre parkdrag fra 2009

Les sak om Vestre parkdrag fra 2011

Se bilder av Vestre parkdrag fra 2011

Les om utvidelsen av Tiedemannsparken

Les om «grønne» vannprosjekter på Ensjø