En feil gir lite vann og mye alger i Hovinbekken langs Gladengveien på Ensjø

Ensjødagen a 004 Hovinbekken 5 juli 011

Som mange kanskje har lagt merke til så er det ikke mye fart i vannet i den nye delen av Hovinbekken, som renner langs Gladengveien på Ensjø. At det stillestående vannet også produserer mye alger kan man eksempelvis se i området utenfor Safe as milk. Bilde over viser hvordan det skal renne ut av stålverksdammen  og hvordan det faktisk renner i dag

Jeg har vært i kontakt med Bymiljøetaten og de som har ansvaret for bekken for å finne ut hva som er årsaken til utfordringene. Bymiljøetaten opplyser at det er problemer med en sikkerhets kum i stålverksdammen. Denne kummen har funksjon som en sikkerhets anordning som hindrer at det blir flom og for store mengder vann nedover i bekken langs Gladengveien. Når eller hvis det kommer store mengder med vann så føres det overskytende vannet ned i kulverten som ligger i rør under bakken. Bilde under viser overbygget til kummen som har utfordringer og feilen ligger.

Hovinbekken 5 juli 007

Og det er her utfordringen ligger, det er mekanismen som skal hindre flom som nå hindrer at nok vann kommer nedover i bekken. Mekanismen styrer for mye vann ned i kulverten under bakken. Bymiljøetaten har funnet ut av hva som er problemet og vil etter ferien i august/september, starte med utbedring av feilen.

Inntil feilen er rettet, så må vi bare leve med at det er en ustabil vannføring i Hovinbekken langs Gladengveien. Det er ikke problemer med vann mengden i resten av Hovinbekken fra Teglverksammen og ned til Stålverksdammen.

Les tidligere sak om Hovinbekken

Bildene under viser lite vann og mye alger.

Hovinbekken 5 juli 023 Hovinbekken 5 juli 015 

Hovinbekken 5 juli 019 Hovinbekken 5 juli 017

Hovinbekken 5 juli 005 Hovinbekken 5 juli 026