Du inviteres til å svare på spørreundersøkelse om Helsfyr området, og nabolaget på Ensjø, Malerhaugen, Etterstad, Kampen, Vålerenga og Valle Hovin!

spørre undersøkelse helsfyr

Det pågår fortiden en spørreundersøkelse om Helsfyr området og denne undersøkelsen tar for seg ting og spørsmål som åpenbart har interesse og betydning for de som bor/arbeider i og rundt Helsfyr. Dette gjelder Ensjø, Etterstad, Malerhaugen, deler av Kampen, deler av Vålerenga og Valle Hovin området.

På første siden av undersøkelsen står det

«Denne undersøkelsen utføres med formål om å kartlegge dagens bruk og interesse for utvikling på Helsfyr. Undersøkelsen er utarbeidet på vegne av Veidekke AS, Oslo Areal og Fyrstikk torget som et ledd i å skape et godt grunnlag for videre utvikling av Helsfyr.

Undersøkelsen er for alle som bor og arbeider på og rundt Helsfyr. Resultatene fra undersøkelsen skal brukes til en sosio-kulturell stedsanalyse av området og resultatene vil fungere som en del av kunnskapsgrunnlaget i det videre arbeidet med utvikling av Helsfyr til et attraktivt bymiljø.

Undersøkelsen blir utført av Léva Urban Design. Respondenten er anonym og dataene innhentet vil ikke kunne spores tilbake til deg.»

Ensjø Aktuell informasjon anbefaler alle å svare på denne undersøkelsen, for svarene kommer til å bli brukt av utbyggere i arbeidet opp mot planprogrammet for Helsfyr! Så her har du muligheten til å være med å påvirke og komme med kloke innspill!

Du finner undersøkelsen her: