Byplan skriver om Bytrær – Kan man bare felle store trær på Ensjø uten tillatelse?

Trær 002 Malerhaugveien-19-005

 

De store trærne i Oslo er ikke bare vakre, de skaper verdier og er til nytte for hele byen. Derfor er mange av dem vernet, og folk flest har ikke lov til å felle dem uten tillatelse.

Trær fordrøyer regnvann, de renser luften, de gir skygge og mental helse, de hever livskvaliteten til byens befolkning, styrker det biologiske mangfoldet og bidrar faktisk til forlenget levealder. Verdien på boliger øker også med et grønt og vakkert utemiljø

Ensjø aktuell informasjon skrev i april om at flere store svartpoppeltrær var blitt kuttet ned på eiendommen Malerhaugveien 19-21. Jeg antydet også at disse trærne måtte i bakken fordi Urbanium planlegger å bygge boliger på eiendommen. Trærne sin plassering var slik at man i fremtiden ikke kunne utnytte tomta maksimalt. Om nedkappingen har fått noen konsekvenser for Urbanium vites ikke, men jeg ser at i flere dokumenter etter hendelsen at man diskuterer trær og alleer.

Byplan er et nettsted/magasin der Plan og bygningsetaten skriver om aktuelle saker og nå har man laget en sak på dette med trær. Planlegger du å felle et tre, må du først undersøke om du fullt ut kan bestemme over treet ditt selv. Råderetten kan være begrenset av reguleringer, fredningsvedtak og tinglyste heftelser eller om treet skulle være en stor eik.

På Byplan kan du lese mer om denne saken

Les også på Oslo kommunes side om hvordan man skal forholde seg til store trær!

Les om ned kappingen av Svartpoppeltrærne

tre i Malerhaugveien 007 tre i Malerhaugveien 010