Brøytingen av turvei D2 på Ensjø har blitt bedre med nytt byråd!

FY17 div ensjø 009  FY17 div ensjø 007

Det er først når man opplever noe selv at man med sikkerhet kan slå fast ting. Jeg har nå ved selvsyn opplevd at ting er bedre med det nye byrådet i Oslo enn med det gamle. Brøytingen av turvei D2 er et eksempel på dette.

I 2012 laget jeg en sak om brøyting som gjaldt turvei d2, du kan lese hele den gamle saken i lenke under denne. Men hovedsaken var at det ble brøytet dårligere på deler av denne veien som kommunen hadde ansvaret for enn for den delen som Statens vegvesen hadde ansvar for.

Flere ganger har jeg gått tur rundt på Ensjø og går av og til innom turvei D2 og da kunne jeg til min store glede se at snøfallet som hadde kommet natten før var brøytet vekk. Ikke bare var det brøytet vekk de hadde kjørt traktor med feiemaskin, slik at det var ren og bar asfalt på turvei D2 fra ring 3 og helt ned til Ensjøveien. Det er den samme strategien som Statens vegvesen kjører på sin del av turvei D2.

Det er første gang siden 2012 jeg har opplevd at man har en bar vei strategi på denne turveien der kommunen har ansvaret. Jeg mistenker at det er det store fokuset på at det skal være lett å komme seg frem med sykkel som er hovedårsaken, men det er veldig bra for de gående også.

Jeg måtte sjekke litt på dette og på nettsiden om vintervedlikehold av sykkelveier kan man lese følgende. I 2016 satte byrådet av 20 millioner kroner til drift av sykkelveier. I 2017 blir driftsbudsjettet økt med ytterligere 3 millioner. Det vil føre til at det blir mulig å etablere høy standard på en større del av sykkelveinettet.

Dette har åpenbart slått positivt ut for Ensjø og gjort at det er mer behagelig å være gående eller syklende på turvei D2 over Ensjø og ned til sentrum.

De som fortjener skryt bør få det!

Les kommunes service erklæring for vinterdrift av sykkelveier

Se kart over hvilke veier som er prioriterte

 Les tidligere sak på Ensjø Aktuell Informasjon om turvei D2

 

brøyting ensjø 2012