Boligprisene synker og spekulantene legger ut mange boliger for salg på Ensjø – 17 stk i øyeblikket!

nye boliger 020 nye boliger 065

Ensjø aktuell informasjon følger med på boligprosjektene på Ensjø i Oslo. Det er i øyeblikket stor aktivitet blant det jeg definerer som boligspekulanter. I en sak fra juli i år lurte jeg på hvor lenge spekulantene hadde is i magen før de startet å legge ut boliger for resalg. Nå er vi kommet dit hvor isen smelter.

Det er i flere prosjekter på Ensjø lagt ut 17 leiligheter for resalg. Mange av disse boligene er lagt ut i prosjekter som ikke engang er utsolgt. Flere av prosjektene har ikke engang startet byggingen av boligene. Det er ikke lengre tilbake enn i juli jeg skrev om prosjektet Grenselunden. I dag skal jeg skrive litt bredere om resalg og inkluderer prosjektene Hovinenga, Ensjø Høyden og Ensjø Torg. Jeg har valgt å fokusere på leiligheter som selges av samme meglerkontor eller der samme megler har flere leiligheter for resalg i prosjeker som ikke er ferdige.

Sem og Johnsen utmerket seg i det å selge kontrakts posisjoner i Grenselunden prosjektet, der hadde en megler 6 leiligheter for salg. Nå har det samme selskapet ved en ny megler 3 leiligheter i prosjektet Ensjøhøyden for salg. Selskapet har også flere leiligheter igjen i Grenselunden prosjektet. Krogsveen har også kommet med i konkurransen om salg av kontrakter. For der har en megler hos dem minst 5 leiligheter i Hovinenga prosjektet på Valle Hovin for salg og 1 i Tiedemannsfabrikken. Merker meg også at Aktiv har flere leiligheter som selges i flere av prosjektene. PS! Hvorfor jeg peker akkurat på disse megler selskapene er at de er overrepresentert i salg av kontraktsposisjoner. Når vi ser på leiligheter i det vanlige boligmarkedet på Ensjø, så er mange flere aktører inne og selger boliger.

Jeg påstår derfor at mange spekulanter ikke har is i magen lengre.  Det begrunner jeg med at flere av leilighetene som ligger ute for resalg ikke har overtakelse før om 1,5 til 2 år. Det betyr at de som kjøper leiligheten ikke får den med engang og hva kan skje fra nå og fram til 2020. Det er en grunn til at spekulantene tar sikring på gevinst og forsøker å selge før de må selge med tap.

Jeg tar et forbehold! Det kan være mange årsaker til at noen ønsker å selge en leilighet før overtakelse. Det kan være endring i livssituasjonen og personlige forhold eller at man har kommet på andre tanker og ikke ønsker å bo der man har kjøpt bolig. Men det oppleves som lite sannsynlig at så mange som kjøper bolig på Ensjø havner i den situasjonen.

Det er derfor mye som taler for at man har kjøpt bolig for å selge med fortjeneste før overtakelse, det som kalles boligspekulasjon. Jeg skal presisere at kjøp og salg av boliger ikke er ulovlig. Det er heller ikke ulovlig å tjene penger på boligsalg, så lenge man betaler skatt av fortjenesten eller at man ikke bryter noen lover.

Det er åpenbart at selgeren/selgerne er nervøse i anledning at boligmarkedet i Oslo har blitt betydelig nedkjølt og har pris nedgang. Den eller de er derfor nødt til å komme seg ut av disse kontraktene før de risikerer å tape penger. Det er umulig å vite om boligmarkedet fortsetter nedover eller snur før leiligheten skal overleveres. Enkelte aktører i boligmarkedet spår fortsatt prisfall og at til å med nye leiligheter vil gå ned i pris for å opprettholde nybolig salget.

Jeg mener at boligspekulasjon er en uting og bidrar til å øke prisen for de som trenger bolig. Det er nok flere spekulanter inne i prosjekter på Ensjø og det blir spennende å se hvor lenge de sitter i posisjonen. Jeg synes derfor det er greit å lage en sak på dette nå. Mest for å kaste litt lys på at dette skjer og at de som ikke følger like godt med også får kunnskap om dette. Det kan være en fordel for boligkjøpere å ha denne kunnskapen for det gjør at de havner i en bedre forhandlingsposisjon om man skal kjøpe noen av disse leiligheten. Jeg har grunn til å tro at noen av disse leilighetene ved forhandling kan kjøpes for mindre enn prisforlangende og likevel så tjener spekulanten litt.

(Tallet på boliger til resalg er hentet etter en gjennomgang på Finn.no 20.august 2017 og jeg tar forbehold om at det kan være høyere)

Les tidligere sak om boligspekulanter på Ensjø