Bilbutikk flytter ut og brukthandel flytter inn i Gladengveien 12 på Ensjø

g12 Ferd-G12-safe-as-milk-002

Bilbutikken Mobile flytter ut av Gladengveien 12 og ifølge saksinnsyn så er det store muligheter for at det midlertidig flytter inn en bruktbutikk i lokalene. Hovedårsaken til at Mobile flytter er nok at leiekontrakten går ut, men det er nok en betydelig underliggende forklaring av eieren av lokalene Ferd er i gang med å planlegge boligbygging på eiendommen. Ensjø aktuell informasjon har skrevet om dette flere ganger, sjekk lenke i bunnen av denne saken.

I saksinnsyn beskrives det at det på vegne av Gladengveien 12 AS søkes om rammetillatelse for bruksendring av deler av bygg i Gladengveien 12, fra industri til forretning. Det søkes om dispensasjon fra gjeldende plan S 2864, midlertidig reguleringsbestemmelser for deler av Oslos ytre sone.

Det opplyses videre at det er planlagt at forretningen som skal leie arealet er en brukthandel drevet av en veldedig organisasjon. Det søkes også om tillatelse for forretningen å ha utsalg av enkel mat og drikke, vafler/boller/kaffe etc, til egne kunder. Åpningstider vil være i forhold til normale åpningstider for butikk.

I søknaden henvises det også til at det i samsvar med tidligere vedtak i PBE har etaten vært innforstått med at det må kunne være ulik næringsvirksomhet på området i de byggene som skal rives til fordel for kommende boliger.

Bilbutikken Mobile avvikler driften av Mazda helt, men for Opel virksomheten flytter man ikke bort fra Ensjø de flytter bare noen meter nedover i gate til Gladengveien 9.

Hvordan det blir med bruktbutikken gjenstår å se, men uansett så blir de nok der midlertidig frem til boligplanene skal gjennomføres.

 

Les dokumentet som beskriver søknaden om endringer.

Les om boligplanene på Gladengveien 12