10 til 15 næringsdrivende på Ensjø stoppes av Ferd

ensjøveien 5 (2)  ensjøveien 5 (3)

Ensjø aktuell informasjon har tidligere skrevet om at Ferd har kjøpt 2 tomter på Ensjø i Ensjøveien 3 og 5, som er festet bort til andre.  Se sak fra 14. mai 2012 på Ensjø aktuell informasjon. Ferd har betalt en pris på 27 millioner for tomtene som er på 9 mål.

Etter hva Ensjø aktuell informasjon erfarer så er forhandlingene om overtakelse av bygninger/leiekontrakter vanskelige eller ikke eksisterende og dette påvirker de som er leietakere i byggene. Det kan virke som at alle leiekontrakter går ut i juli 2017.

Skal du være næringsdrivende med butikk eller kontor, så er det å ha en god tidshorisont veldig viktig. Her kan det se ut som om det er utfordringer med å få dette. Det kan være vanskelig å planlegge, investere eller fatte langsiktige beslutninger når leieforholdet ikke har klare rammer.

Når den litt uavklarte situasjonen har oppstått så har Ensjø Aktuell Informasjon grunn til å tro at det kanskje blir tatt rettslige skritt mot Ferd for å få til en løsning på den vanskelige situasjonen.

Historien bak dette er omtrent slik. Tomtene i Ensjøveien har i lang tid vært i universitet i Oslo sin eie, men eiendommene har vært festet bort store deler av tiden. Ensjøveien 5 ble bygget på 60 tallet og senere utvidet på 80 tallet Ensjøveien 3 er av nyere dato og er bygget på 90 tallet. Alle bygningene fremstår som moderne og kan se ut som de er fullt utleid. Nåværende eiere av bygningene har en festeavtale som utløper i 2017 står det i dokumentene fra 2012.

I 2011 ble eiendommene lagt ut for salg i en salgsprosess der Ferd vant og fikk kjøpe tomtene for 27 millioner. Eierskapet er gjort i gjennom selskapet Ensjøveien 3 og 5 as der Ferd eier 100 prosent av aksjene. Når Ferd kjøpte tomta så stoppet de alle planer på eiendommen. Ferd har i øyeblikket selv ingen offentlige planer for eiendommen, utover det som står i dokumentene i saksinnsyn fra 2012, der Ferd uttrykte at de ønsker å kjøpe flere eiendommer i nærområdet, for på sikt å utvikle boliger i hele kvartalet Ensjøveien 3-15.

Det er imidlertid ikke meldt inn noen saker på dette og det er kanskje vanskelig å gjøre noe med en eiendom der en part eier tomta og en annen part eier bygningene og der begge parter har motstridende interesser i hva som skal gjøres,

27 millioner må kunne sies å være en god pris, men Ferd må sikkert på et tidspunkt løse inn bygningene som står på eiendommen og hva det kan koste er det vanskelig å spekulere på. Kikker man litt på hva som skjer i nabolaget så måtte Oslo kommune betale nærmere 140 millioner for Grenseveien 91 der tomta er på 13,5 mål og er bebygget med 10.000m2 . Malerhaugveien 20 er lagt ut i markedet for 100 millioner.

Men inntil videre så er det leietakerne i Ensjøveien 3 og 5 som har usikre kontrakter og en potensielt vanskelig fremtid i gjennom at Ferd har kjøpt tomta og ikke avklarer hva som skal skje.

Les tidligere sak om dette på Ensjø Aktuell informasjon

Les om Malerhaugveien 20

Les om Grenseveien 91